Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีมอบวุฒิบัตร ระดับอนุบาล และ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
   
 
   ขอเชิญนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน เข้าร่วม พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2561
 
 
 
   
   
 
 
64 ถนนประชาวัฒนา ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง 
 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 โทรศัพท์ 0-7551-7182 
 
Copyright @ 2005 - 2008 WWW.PAKPHANANG2.AC.TH ; All Rights Reserved.