Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษา ระดับอนุบาล และ ประถมศึกษาปีี่ 1
   
 
   โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 ปีการศึกษา 2561 ประกาศ รับสมัครรักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ได้ที่ห้อง สำนักงาน โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2561
 
 
 
   
   
 
 
64 ถนนประชาวัฒนา ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง 
 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 โทรศัพท์ 0-7551-7182 
 
Copyright @ 2005 - 2008 WWW.PAKPHANANG2.AC.TH ; All Rights Reserved.