ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1/2556

รายละเอียด  : เรื่องการรับเงินเรียนฟรี 15 ปี ขอให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมารับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงเรียนเทศบปากพนัง 2 หมายเหตุ ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อยผู้แจ้งข่าว : admin ประกาศเมื่อ : 03 พฤษภาคม 2556
   
   
 
 
64 ถนนประชาวัฒนา ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง 
 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 โทรศัพท์ 0-7551-7182 
 
Copyright @ 2005 - 2008 WWW.PAKPHANANG2.AC.TH ; All Rights Reserved.