ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว : ขอแสดงความยินดี การประกวดวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด"คนไทย หัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด

รายละเอียด  : กิจกรรม เรื่องเล่า ระดับประถมศึกษา
      ลำดับ ที่ ๒ ด.ช.ธนกร พวงสุวรรณ
      ลำดับ ที่ ๓ ด.ญ.นิพาภา ตันติประภาส
     
      กิจกรรม วาดภาพ ระดับประถมศึกษา
      ลำดับ ที่ ๓ ด.ญ. นตราพร วชิรวิพัฒน์ผู้แจ้งข่าว : admin ประกาศเมื่อ : 26 มิถุนายน 2556
   
   
 
 
64 ถนนประชาวัฒนา ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง 
 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 โทรศัพท์ 0-7551-7182 
 
Copyright @ 2005 - 2008 WWW.PAKPHANANG2.AC.TH ; All Rights Reserved.